Selecteer een pagina

Chauffeurscoördinator

Leiderschap en coaching

Chauffeurscoördinator

Optimaliseer het functioneren en het professionaliseren van je chauffeurs

Investering

€2295 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Er is subsidie op de gehele opleiding aan te vragen via STL

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

Een van de locaties van WAYS Europe of (vanaf 6 personen) in-company

Voorbereiding

Gewenste vooropleiding:

Opleiding Inwerkchauffeur

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat Mentorchauffeur fase 4 (Chauffeurscoördinator)

Schrijf je in

Inleiding

Wanneer een medewerker de taak als mentorchauffeur op zich neemt, zal hij zich moeten bekwamen in de vaardigheden die bij zijn rol als mentor gevraagd worden. Niet alle mentoren zullen echter dezelfde taken uit gaan voeren. Daarom onderscheidt WAYS Europe vier niveaus van mentoren: Inwerkchauffeur, Driver Coach, Trainer Code95 en Chauffeurscoördinator. Hun taken en bevoegdheden verschillen.

De chauffeurscoördinatoren zijn de specialisten die nieuwe chauffeurs inwerken, bestaande chauffeurs coachen, eventueel Code95 trainingen geven maar ook de mentoren begeleiden. Binnen het bedrijf ben je het aanspreekpunt voor (een groep van) chauffeurs. Je neemt zelfstandig beslissingen over individuele leertrajecten en je adviseert het management over het leren en ontwikkelen. Je draagt zorg voor het optimaal functioneren en professionaliseren van de chauffeurs. Zo run je zelfstandig het Leer- en ontwikkelprogramma van de chauffeurs, eventueel in samenwerking met de planning of HR-afdeling. Daarbij komen ook taken als data-analyse, het uitvoeren van ontwikkeltrajecten en het aansturen van mentoren.

Doel van de cursus

De vierdaagse opleiding geeft jou de bagage mee om succesvol je werk als chauffeurs-coördinator te kunnen uitoefenen. Tijdens de intensieve opleiding wordt je in theorie en praktijk bekend gemaakt met het ontwikkelen van de chauffeursprestaties, het analyseren van data, het beïnvloeden van gedrag en je wordt uitgedaagd om uit je comfortzone te stappen en continue te werken aan je eigen ontwikkeling.

Uitvoering

Voor de diverse oefeningen maken wij bij voorkeur gebruik van jouw bedrijfsspecifieke procedures, documenten en handboeken. Wel werken wij voor de data-analyses met de software van Apployee / Smart Driver Coaching.

Inhoud

Dag 1:
Herhaling van de uitgangspunten van het mentorschap, inclusief ontwikkelbehoefte, leerstijlen, processen en procedures, kernkwadranten, DiSC® communicatiestijlen, instructie geven

Dag 2:
Organisational Behaviour Management (OBM), antecedenten en consequenties, feedback geven en ontvangen.

Dag 3:
Inzicht in prestaties als basis van gedragsverandering, het maken van analyses en het voeren van gesprekken op basis van datapatronen

Dag 4:
Praktijkoefeningen: het toepassen van gesprekstechnieken en het presenteren van de coachingsresultaten

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Time management

Leiderschap en coaching

Time management

Krijg grip op je tijd met deze krachtige eendaagse timemanagement training!

Investering

€395 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

onbekend

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Laptop

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

Ben jij in control over jouw tijd? Of word je soms geleefd, is je aandacht er niet altijd bij en hol je van afspraak naar afspraak? Dat kan anders. Goed plannen is te leren! Door deze cursus timemanagement word je productiever, efficiënter, ervaar je minder stress en ben je écht vrij wanneer je vrij bent.

Druk, druk, druk. Een van de meeste gehoorde uitspraken de laatste tijd. De week is amper begonnen en je loopt al achter de feiten aan. Om nog maar te zwijgen over de volle inbox en de lange takenlijst. We hebben veel op ons bordje en naast werk vraagt vaak privé óók de nodige organisatie en planning.

Vaak hebben we voor ons werk geleerd, we zijn expert op ons vakgebied. We hebben de nodige inhoudelijke trainingen en opleidingen gevolgd. Maar leren organiseren, prioriteiten stellen en agendabeheer kan best moeilijk zijn en een obstakel worden in werkplezier en ontspanning.

Doel van de cursus

Tijdens de interactieve cursus timemanagement krijg je een werkmethode aangereikt die inzichtelijk maakt hoe jouw tijd nu is ingedeeld en hoe het efficiënter georganiseerd kan worden. We gaan letterlijk aan de slag met to-do lists, agendabeheer en ‘baas worden over de mailbox’ zodat onze beperkte tijd slimmer benut gaat worden.

Uitvoering

De methoden die aan worden gereikt, worden inmiddels wereldwijd gebruikt en zijn op basis van de werkwijzen uit Getting things done, the 4-hour workweek, Eisenhouwer, CSR en Grip.

Inhoud

– Agendabeheer
– Takenlijst
– E-mail
– Communicatie
– Stressmanagement

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Driver Coach (optie PTN Trainer)

Leiderschap en coaching

Driver Coach (optie PTN Trainer)

Ontwikkel het vakmanschap van je collega-chauffeurs

Investering

€1595 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Er is subsidie op de gehele opleiding aan te vragen via STL

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

Een van de locaties van WAYS Europe of (vanaf 6 personen) in-company

Voorbereiding

Gewenste vooropleiding:

Opleiding Inwerkchauffeur

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat Mentorchauffeur fase 2 (Driver Coach)

Schrijf je in

Inleiding

Wanneer een medewerker de taak als mentorchauffeur op zich neemt, zal hij zich moeten bekwamen in de vaardigheden die bij zijn rol als mentor gevraagd worden. Niet alle mentoren zullen echter dezelfde taken uit gaan voeren. Daarom onderscheidt WAYS Europe vier niveaus van mentoren: Inwerkchauffeur, Driver Coach, Master Coach en Trainer Code95. Hun taken en bevoegdheden verschillen.

Doel van de cursus

De Driver Coach speelt een belangrijke rol in het (verder) ontwikkelen van de vakbekwaamheid van de chauffeurs. Voor het goed functioneren van de Driver Coach is het belangrijk dat de basis voor het leren en ontwikkelen binnen het bedrijf is gelegd. Dat begint al bij het on-boarden (inwerken) van nieuwe chauffeurs. De opleiding Driver Coach van WAYS Europe is daarom een vervolg op de opleiding ‘Inwerkchauffeur’.

Uitvoering

Nadat je ervaring hebt opgedaan met het inwerken van nieuwe chauffeurs, kun je je verder ontwikkelen in het coachen van de bestaande chauffeurs. Als Driver Coach moet je in staat zijn om chauffeurs aan te spreken op hun prestaties en gedrag en voer je spotchecks uit. Ook breng je de principes van zuinig- en schadevrij rijden over. Daarbij houd je rekening met het karakter en communicatiestijl van de collega en maak je gebruik van de beschikbare data om chauffeurs op specifieke punten te coachen.

De opleiding Driver Coach geeft je in vier dagen een gedegen fundament om je taken als Driver Coach professioneel en met vertrouwen op te pakken.

De opleiding kan worden ingezet als onderdeel van het Smart Driver Coaching programma van Apployee. Meer weten over Smart Driver Coaching? Klik hier!

Het is ook mogelijk om de praktische coaching in de truck mee te laten tellen voor de code95 (praktijktraining). Om hiervoor in aanmerking te komen moet je het PTN-examen afleggen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Inhoud

– Omgaan met weerstand
– Rijstijlcoaching
– Afnemen van een rijtest
– Gebruik van de rijprocedure
– Overtuigingskracht
– Data-gedreven prestatieverbetering
– Observeren, analyseren, waarderen
– optioneel: PTN-certificaat

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

DRIVE voor leidinggevenden

Leiderschap en coaching

DRIVE voor leidinggevenden

Word een aanjager van Duurzame Inzetbaarheid van je medewerkers

Investering

€ excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

SOOB: 100%

Duur

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

Onderzoek toont aan dat organisaties die investeren in de Duurzame Inzetbaarheid van hun medewerkers aantrekkelijker, krachtiger en fitter zijn. Zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk een visie te ontwikkelen op het duurzaam leren en ontwikkelen van medewerkers. Samen met o.a. STL en Hamewith Talent Development helpt WAYS Europe organisaties om hier praktische invulling aan te geven.

Doel van de cursus

Om leidinggevenden in de organisatie inzicht te geven in het thema en de belangrijke rol die zij hebben in het stimuleren van Duurzame Inzetbaarheid, heeft STL twee interactieve workshops ontwikkeld. Tijdens deze workshops van 120 minuten ontdekken zij hun eigen ‘DRIVE’, wat Duurzame Inzetbaarheid voor henzelf betekent en hoe zij hun medewerkers kunnen helpen om met het thema aan de slag te gaan.

Uitvoering

Met de input uit de workshops wordt er een rapportage opgemaakt met tips en tricks om verder mee aan de slag te gaan binnen de organisatie. De workshops passen daarom met name in een programma voor Duurzame Inzetbaarheid en kan prima gecombineerd worden met bijvoorbeeld een leiderschapsontwikkelprogramma of teamcoaching.

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

DRIVE in Werkkracht

Leiderschap en coaching

DRIVE in Werkkracht

DRIVE voor beroepschauffeurs, een interactieve workshop gericht op Duurzame Inzetbaarheid!

Investering

€ excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Via STL

Duur

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

Steeds meer transportbedrijven erkennen het belang van gezonde en gemotiveerde medewerkers. Het kan lastig zijn om hierover het gesprek aan te gaan. Hoe ga je op een goede manier invulling geven aan Duurzame Inzetbaarheid?

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) wil als kennispartner transportbedrijven adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op duurzame inzetbaarheid. Om te achterhalen wat er speelt bij medewerkers heeft STL een korte, interactieve workshop ontwikkeld. Tijdens deze workshop wordt stilgestaan bij vijf ‘DRIVE’-factoren, namelijk:
– Droombaan
– Relax
– Inkomen
– Verandering
– Energie

Doel van de cursus

Onze trainers, die allen door het STL zijn getraind en gecertificeerd, nemen de medewerkers mee langs de DRIVE-factoren en samen ontdekken zij hoe zij kijken naar hun eigen inzetbaarheid, wat er goed of niet goed gaat binnen het bedrijf en wat er verbetert kan worden. Door de interactiviteit en de snelheid worden deze workshops erg gewaardeerd.

Uitvoering

Een veel gehoorde klacht onder medewerkers is dat er wel vaker sessies zijn georganiseerd, maar dat er vervolgens niks gebeurt met de uitkomsten. Bij de DRIVE-workshops is dat uitgesloten. Het STL zet deze workshops in als onderdeel van een langdurig programma, en van iedere workshop maken de trainer en STL samen een rapportage op. Deze rapportage wordt met het bedrijf doorgesproken. Daarmee kun je direct aan de slag om jouw structurele aanpak voor duurzame inzetbaarheid vorm te geven of aan te passen.

Wat je verder moet weten

De workshop kan ook prima worden ingezet als onderdeel van een code95-dag. Bijvoorbeeld tijdens de training ‘Communicatie en Klantgerichtheid, de cursus ‘Leefstijl’, of tijdens een chauffeursdag.
Kortom, een echte aanrader voor wie wil investeren in de Duurzame Inzetbaarheid en tevredenheid van de medewerkers!

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Chauffeurscoaching

Leiderschap en coaching

Chauffeurscoaching

Gerichte coaching om de prestaties van chauffeurs te verbeteren

Investering

€835 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

n.v.t.

Duur

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

In-company

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Voertuig klant, beoordelingsformulier

Certificaat

In overleg

Schrijf je in

Inleiding

Zowel kleine als grote transportbedrijven zoeken naar manieren om de competenties van hun chauffeurs te verbeteren. Onervaren chauffeurs missen kennis en ervaring, terwijl er genoeg oudere ‘ervaren’ chauffeurs zijn die qua prestaties achterblijven doordat ze ooit een verkeerde manier van werken hebben aangeleerd. Kortom, de hele chauffeursgroep zou continue geprikkeld mogen worden om hun vaardigheden te verbeteren.

De beste manier om dit te bereiken is door het Smart Driver Coaching programma welke WAYS Europe aanbiedt met Apployee.

Doel van de cursus

De chauffeurs krijgen de beschikking over een eigen app waarin hun prestaties (en nog veel meer!) realtime inzichtelijk worden gemaakt en waarin ze tips ontvangen om hun rijgedrag aan te passen. Daarbij worden ze als groep geinspireerd om de verbetering van hun prestaties in eigen hand te nemen. Belangrijker nog is dat de leidinggevenden apart worden getraind om volgens de OBM-methode op een positieve manier gedragsverandering te realiseren. De interne mentoren / coaches spelen in dit proces ook een belangrijke rol.

Uitvoering

Voor bedrijven die geen mentoren aangesteld hebben en die toch willen werken aan de verbetering van de prestaties van hun chauffeurs, heeft WAYS Europe een scala aan mogelijkheden. Zo kunnen wij helpen met het analyseren van de beschikbare data, een programma opzetten om het leren en ontwikkelen vorm te geven, of een chauffeurscoach aanstellen die de chauffeurs een of meerdere keren coacht.

Onze trainers, ieder met vele jaren ervaring als rij-instructeur en/of trainer op specifieke vakgebieden, worden op verschillende manieren ingezet. Bijvoorbeeld om de competenties te controleren tijdens een spotcheck, te coachen op rijgedrag tijdens het dagelijkse werk of heel specifiek een 1-op-1 training tijdens het laden of lossen.

Belangrijk is dat er vooraf wordt vastgesteld op welke onderdelen er gecoacht moet worden, op welke manier, en hoe de resultaten van de coaching gemeten kunnen worden.

Inhoud

Onderdelen waarop gecoacht kan worden:
– Technische kennis voertuigen
– Bediening van de systemen
– Kwaliteit van het laden
– Kwaliteit van het lossen
– Efficiënt werken
– Veilig werken
– Rijvaardigheid
– Communicatie en ambassadeurschap
– Administratie

Na een of meerdere coachingssessies worden de evaluaties van de coaches met het bedrijf doorgesproken, verbeterpunten doorgenomen en vervolgstappen vastgesteld.

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?