Selecteer een pagina

Omgaan met culturele verschillen

Communicatie en sociale vaardigheid

Omgaan met culturele verschillen

Verbeter de samenwerking door de invloed van culturen en achtergronden op ons gedrag te ervaren

Investering

€310 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

Wanneer je elkaars cultuur niet kent kan communiceren een uitdaging zijn. Je communiceert, maar begrijpt elkaar niet echt. Of je merkt dat jouw feedback een heel andere uitwerking heeft dan jij had voorzien. Dit roept de vraag op wat het ‘anders zijn’ van je collega of medewerker binnen je organisatie en/of team betekent?

Doel van de cursus

De cursus ‘Omgaan met culturele verschillen’ heeft als doel jou bewust te maken van jouw eigen cultuur en die van anderen. Hierdoor krijg je handvatten om interculturele bruggen te bouwen, met als resultaat meer onderling begrip waardoor betere samenwerkingsrelaties kunnen ontstaan.

Uitvoering

Tijdens de cursus wordt je uitgedaagd om te kijken door de ogen van de andere persoon die afkomstig is uit een andere cultuur en met een andere culturele achtergrond. Voor velen is dat een oprechte uitdaging! Een uitdaging die zowel verrijkend als ingewikkeld kan zijn.
Je leert over de centrale waarden in diverse culturen en het waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden. Ook leer je verschillen in gedrag binnen diverse culturen te (h)erkennen en hanteren en krijg je hierdoor inzicht in de culturele bagage en codes van jouzelf en anderen.

Inhoud

De opzet van de training is vooral interactief en praktisch gericht met een theoretische onderbouwing. Er wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, simulatiespellen, film- en fotomaterialen.
– Introductie cultuur en subculturen
– Cultuurdimensies (n.a.v. theorie van Geert Hofstede)
– Interculturele Communicatie (verbaal en non-verbaal); o.a. waarnemen, interpretatie en ruisvorming
– Praktische toepassing in Interculturele Communicatie (issues zoals relatie/taak gericht, direct/indirect, individualisme/groepsidentiteit, verschillen in beleving van tijd, planning en gastvrijheid)
– Fenomeen cultuurshock
– Indien gewenst; specifieke informatie over een bepaalde cultuur

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Sociale veiligheid en omgaan met agressie

Communicatie en sociale vaardigheid

Sociale veiligheid en omgaan met agressie

Een krachtige, praktijkgerichte cursus om professioneel met agressie om te leren gaan

Investering

€235 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

SOOB: € 75,-

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

U15-1

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

Steeds meer mensen krijgen met agressie te maken tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse
werkzaamheden. Daarbij is het van groot belang dat je in staat bent verschillende vormen van agressie te herkennen en op een juiste manier te reageren.

Doel van de cursus

De cursus Sociale veiligheid en omgaan met agressie laat het effect van jouw eigen handelen bij agressie zien en geeft je het zelfvertrouwen om adequaat op agressie te reageren.

Een reactie van één van de deelnemers:
“Voorheen reageerde ik altijd op mijn gevoel. Ik deed zomaar wat, maar nu begrijp ik waarom dat vaak niet goed uitpakte. Ik kan nu beter inspelen op het type agressie dat iemand toont. Met deze kennis voel ik me ook sterker. Ik weet welke stappen ik moet nemen om te komen tot een oplossing.”

Uitvoering

Om de impact van de cursus te vergroten kan een trainingsacteur worden ingezet, waarbij situaties uit de praktijk worden nagebootst en geoefend. Het inzetten van de acteur geschiedt altijd in overleg, hier zijn altijd meerkosten aan verbonden.

Inhoud

– Conflict- en stresshantering
– Soorten agressie
– Kenmerken agressief gedrag
– Bestrijding van agressie
– Vaardigheden om met agressie om te gaan
– Verbale en non-verbale communicatie
– Feedbacktechnieken
– Conflict- en stresshantering
– Omgaan met agressie – praktijkoefeningen

Waarom deze cursus?

Een reactie van één van de deelnemers:
“Voorheen reageerde ik altijd op mijn gevoel. Ik deed zomaar wat, maar nu begrijp ik waarom dat vaak niet goed uitpakte. Ik kan nu beter inspelen op het type agressie dat iemand toont. Met deze kennis voel ik me ook sterker. Ik weet welke stappen ik moet nemen om te komen tot een oplossing.”

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Communicatieve en sociale vaardigheden

Communicatie en sociale vaardigheid

Communicatieve en sociale vaardigheden

Communiceren kun je zeker leren! Deze cursus geeft je inzicht in je eigen communicatie en hoe je klantgerichter, doelbewuster en krachtiger kunt communiceren

Investering

€235 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Nederland: geen. België: KMO

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

U14-1

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

De logistiek staat niet stil. In deze turbulente wereld behoor jij het visitekaartje van het bedrijf te zijn. In de alledaagse bezigheden kun je het verschil maken in de manier waarop jij je opstelt, handelt en communiceert.
Tegelijk komt er veel op je af: stressvolle situaties, tijdsdruk, risico op schade’s onderweg en lastige klanten. Dat vraagt veel van jouw communicatieve vaardigheden.

Doel van de cursus

Tijdens de interactieve cursus word je bewust van jouw persoonlijke (DiSC-)communicatiestijlen en onderliggende motieven. Ook word je aangespoord om actief in te spelen op de wensen van de klant. Er wordt je een spiegel voorgehouden waarbij je gelijk tools ontvangt om je gedrag aan te passen zodat je effectiever met lastige situaties om kunt gaan.

Veel deelnemers zijn na afloop van de training verrast door de inzichten die zij ontvangen hebben en de boeiende, interactieve manier van lesgeven. Een aanrader dus!

Uitvoering

Onze docenten hebben allen ruime ervaring in het trainen op communicatieve vaardigheden, teamcoaching en zijn DiSC® gecertificeerd. Tevens hebben zij een didactische opleiding genoten en zijn getraind in het interactief lesgeven.

Maatwerk
De cursus wordt nog veel krachtiger wanneer klanten of directie input geven aan de training. De verwachting over de dienstverlening vanuit het oogpunt van de klant heeft altijd veel impact. Vooral als dit gekoppeld wordt aan een persoonlijke (video)boodschap van de klant of directeur aan de medewerkers.

Informeer naar de mogelijkheden!

Inhoud

De inhoud van de cursus:
– Wie is de klant
– Basis van communicatie
– Mijn persoonlijkheidsprofiel
– De waarde van jouw gedrag
– Impact maken
– Beter communiceren moet je doen!

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?