Selecteer een pagina

Communicatie en sociale vaardigheid

Omgaan met culturele verschillen

Verbeter de samenwerking door de invloed van culturen en achtergronden op ons gedrag te ervaren

Investering

€310 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

Wanneer je elkaars cultuur niet kent kan communiceren een uitdaging zijn. Je communiceert, maar begrijpt elkaar niet echt. Of je merkt dat jouw feedback een heel andere uitwerking heeft dan jij had voorzien. Dit roept de vraag op wat het ‘anders zijn’ van je collega of medewerker binnen je organisatie en/of team betekent?

Doel van de cursus

De cursus ‘Omgaan met culturele verschillen’ heeft als doel jou bewust te maken van jouw eigen cultuur en die van anderen. Hierdoor krijg je handvatten om interculturele bruggen te bouwen, met als resultaat meer onderling begrip waardoor betere samenwerkingsrelaties kunnen ontstaan.

Uitvoering

Tijdens de cursus wordt je uitgedaagd om te kijken door de ogen van de andere persoon die afkomstig is uit een andere cultuur en met een andere culturele achtergrond. Voor velen is dat een oprechte uitdaging! Een uitdaging die zowel verrijkend als ingewikkeld kan zijn.
Je leert over de centrale waarden in diverse culturen en het waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden. Ook leer je verschillen in gedrag binnen diverse culturen te (h)erkennen en hanteren en krijg je hierdoor inzicht in de culturele bagage en codes van jouzelf en anderen.

Inhoud

De opzet van de training is vooral interactief en praktisch gericht met een theoretische onderbouwing. Er wordt gebruik gemaakt van rollenspellen, simulatiespellen, film- en fotomaterialen.
– Introductie cultuur en subculturen
– Cultuurdimensies (n.a.v. theorie van Geert Hofstede)
– Interculturele Communicatie (verbaal en non-verbaal); o.a. waarnemen, interpretatie en ruisvorming
– Praktische toepassing in Interculturele Communicatie (issues zoals relatie/taak gericht, direct/indirect, individualisme/groepsidentiteit, verschillen in beleving van tijd, planning en gastvrijheid)
– Fenomeen cultuurshock
– Indien gewenst; specifieke informatie over een bepaalde cultuur

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?