Selecteer een pagina

Veilig werken met de hoogwerker

Logistiek, hijsen en tillen

Veilig werken met de hoogwerker

Behaal het Veilig werken met de hoogwerker-certificaat in één dag

Investering

€310 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

Wanneer je achttien jaar of ouder bent mag je werkzaamheden op een hoogwerker verrichten, bijvoorbeeld op bouwplaatsen of in magazijnen. De Arbowet stelt wel als voorwaarde dat je een goede instructie hebt ontvangen. Met deze eendaagse cursus leer je op een veilige en efficiënte manier te werken met de hoogwerker.

Doel van de cursus

De cursus is bedoeld voor personen die een hoogwerker (gaan) gebruiken en niet werkzaam zijn in petrochemische werkplaatsen, installaties of laboratoria.

De cursus gaat in theorie en praktijk in op alle belangrijke aspecten, zoals de wetgeving, de werking en bediening van de hoogwerker. Vanwege de veiligheidsrisico’s die het werken met een hoogwerker met zich meebrengt, wordt er veel aandacht besteed aan bijvoorbeeld de valbeveiliging en het afbakenen van de plek rond de hoogwerker.

Uitvoering

Onze docenten hebben jarenlange ervaring met het werken op hoogte en geven je veel praktische tips mee.

Inhoud

– Definitie hoogwerkers, modellen en types;
– Wet- en regelgeving
– Werking en bediening van de hoogwerker
– Risico’s en veiligheidsvoorzieningen
– Onderhoud en storingen
– Praktijkoefeningen

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Chauffeur terminaltrekker

Logistiek, hijsen en tillen

Chauffeur terminaltrekker

Een eendaagse praktijkgerichte cursus om het certificaat Terminaltrekker te behalen

Investering

€290 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

U16-2

Locatie

In-company

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Terminaltrekker, te laden en lossen materialen

Certificaat

Certificaat Terminaltrekker met een geldigheid van vijf jaar

Schrijf je in

Inleiding

Wanneer je met een Terminaltrekker gaat werken dien je goede instructies te ontvangen. Het werken met een terminaltrekker is namelijk niet zonder risico’s.

De cursus Certificaat Terminaltrekker is bedoeld voor iedereen die een terminaltrekker gebruikt of gaat gebruiken. Ook medewerkers die al enige mate van ervaring hebben met het werken met een terminaltrekker kunnen de opleiding volgen.

Doel van de cursus

Na het volgen van de eendaagse cursus, die incompany wordt verzorgd, ben je in staat om op een veilige en efficiente manier te werken met een terminaltrekker. Je bent op de hoogte van de technische werking en kunt de terminaltrekker op een juiste manier gebruiken in de praktijk.

Uitvoering

Na afloop van de cursus leg je een examen af en wanneer je deze met voldoende afrondt ontvang je het certificaat Terminaltrekker met een geldigheid van vijf jaar.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en praktijklessen. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie:
– Arbo-wetgeving
– Lastbehandeling en capaciteit
– Veiligheidsaspecten
– Dagelijkse controles
Praktijk: – Technische rijklaarcontrole – Veilig rijgedrag – Lastbehandeling – Bediening en werking van de terminaltrekker – Rijden en manoeuvreren

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Verreiker met hijsfunctie

Logistiek, hijsen en tillen

Verreiker met hijsfunctie

Investering

€ excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

onbekend

Duur

CCV cursuscode

U18-3

Locatie

onbekend

Voorbereiding

onbekend

Benodigdheden

onbekend

Certificaat

onbekend

Schrijf je in

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Veiligheidscertificaat Verreiker

Logistiek, hijsen en tillen

Veiligheidscertificaat Verreiker

Behaal in één dag het veiligheidscertificaat Verreiker

Investering

€395 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

– PBM’s
– In-company cursus: voldoende verreikers, materialen en lesruimte

Certificaat

Certificaat Verreiker met een geldigheid van vijf jaar

Schrijf je in

Inleiding

Wanneer je met de verreiker gaat werken dien je vooraf een goede instructie te ontvangen. Deze cursus is bedoeld voor personen die een verreiker gaan bedienen met een hijscapaciteit van < 10 tonmeter en daarbij de machine gebruiken als hoogwerker of als verreiker met vorkenbord. Machinisten die een verreiker gaan bedienen met een hijscapaciteit van minder dan 10 ton/meter, en daarbij de machine gebruiken als hijskraan of met vorkenbord, dienen conform de huidige wettelijke regels in het bezit te zijn van aantoonbare instructies of het certificaat om de verreiker te mogen bedienen.

Doel van de cursus

Voor het werken met de verreiker is het belangrijk dat je de technische werking van de verreiker begrijpt en inzicht hebt in het werken met lasten. Het veilig kunnen bedienen, kennis van de hijsgereedschap en het berekenen en aanslaan van de lasten waar je mee werkt is essentieel.

Uitvoering

De cursus kan in-company worden verzorgd en worden toegespitst op de materialen waar je dagelijks mee werkt.

Inhoud

– Techniek en werking van de verreiker
– Inspectie van hijsgereedschappen
– Veilig hijsen en communiceren
– Veilig werken met vorkenbord en hoogwerkerbak
– Het laden en lossen van lading
– Controle en bediening van de verreiker
– Veiligheid, Arbo en Milieu verantwoord werken

Wat je verder moet weten

Gedurende de praktijkonderdelen vindt er een praktische toetsing plaats. Na het met positie resultaat afronden van de toetsing ontvang je het certificaat Verreiker met een geldigheid van vijf jaar.

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Veilig werken met de autolaadkraan

Logistiek, hijsen en tillen

Veilig werken met de autolaadkraan

Een leerzame, uitdagende cursus met veel praktijkoefeningen

Investering

€268 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

U17-1

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Autolaadkraan

Certificaat

Certificaat Autolaadkraan Laden en Lossen

Schrijf je in

Inleiding

Wanneer je als chauffeur een autolaadkraan uitsluitend bedient voor het laden en lossen, dien je conform de huidige wettelijke regels (Arbeidsomstandighedenwet) in het bezit te zijn van aantoonbare instructie of een certificaat om de autolaadkraan te mogen bedienen.

Als er wordt gewerkt met een autolaadkraan is vaak onduidelijk of hiervoor een TCVT certificaat
verplicht is. Wanneer je direct naast het voertuig of een samenstel van voertuigen de eigen lading laadt of lost met een autolaadkraan tot een maximum bedrijfslastmoment van 10 ton meter, dan is er geen TCVT certificaat nodig en kan verstaan worden met dit veiligheidscertificaat Autolaadkraan.

Doel van de cursus

Tijdens deze eendaagse cursus leer je de vaardigheden die nodig zijn om op verantwoorde wijze om
te gaan met het opstellen en bedienen van de autolaadkraan en leer je met goedgekeurde
hijsmiddelen om te gaan.

Uitvoering

Er wordt bij voorkeur gewerkt in kleine groepen van 4 personen per voertuig. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de praktijk brengt de cursist de in de theorie geleerde lesstof ten uitvoer.

Inhoud

– Risico’s bij het gebruik van een autolaadkraan.
– Wet- en regelgeving.
– Arbowetgeving.
– Opstelling en stabiliteit.
– Lasten aanslaan, hijsen en plaatsen.
– Hijsgereedschappen.
– In- en uitvouwen, rijklaar maken.

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?

Certificaat Reachstacker / Containerheftruck

Logistiek, hijsen en tillen

Certificaat Reachstacker / Containerheftruck

Een eendaagse praktische cursus voor het veilig werken met de reachstacker of containerheftruck

Investering

€395 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

SOOB: € 200,- (reachstacker). SOOB: € 250,- (containerheftruck)

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

U16-2

Locatie

In-company

Voorbereiding

Deelnemers hebben minimaal 1 jaar ervaring met de reachstacker of containerheftruck

Benodigdheden

Reachstacker of Containerheftruck, laad- en losmiddelen (bv containers)

Certificaat

Certificaat Reachstacker of Containerheftruck met een geldigheid van vijf jaar

Schrijf je in

Inleiding

Reachstackers en containerheftrucks worden veel gebruikt in havens, opslagbedrijven en overslagbedrijven. Zij vallen in de categorie zware hefwerktuigen voor het laden en lossen van containers. Hiermee kunnen containers worden geladen of gelost op vrachtauto’s, railwagons, terminaltrekkers of schepen.

Doel van de cursus

Voor medewerkers die al langer dan 1 jaar werkzaam zijn als reachstacker- of containerheftruckchauffeur is er een eendaagse cursus om het Reachstackercertificaat te behalen of te verlengen. Voor medewerkers zonder ervaring bieden wij een aparte tweedaagse cursus aan.

Uitvoering

Na het met voldoende resultaat afleggen van het theorie- en praktijkexamen ontvangen de deelnemers het certificaat Reachstacker- of containerheftruckchauffeur met een
geldigheid van vijf jaar.
De cursus telt mee voor 7 theorie-uur nascholing Code 95 en wordt in-company verzorgd.

Inhoud

Theorie:
– Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
– Effecten op het milieu
– Belading en belasting
– Werkwijze materiaal en materieel
– Dagelijks onderhoud
– Veiligheid
Praktijk: – Dagelijks onderhoud, rijklaar maken – Bediening en besturing – Behandelen van lasten – Rijtechniek – Werken op hoog niveau – Veiligheidsinstructies

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?