Selecteer een pagina

Arbo, Gezondheid en Veiligheid

Veiligheid voor tankreinigers

Een praktijkgerichte cursus om het werk als tankreiniger veilig uit te kunnen voeren.

Investering

€490 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

SOOB: € 225,- indien de cursus wordt afgesloten met een examen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

U06-1

Locatie

In-company, een theorielokaal en een reinigingshal zijn noodzakelijk

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

– Valbeveiliging (harnas)
– PBM’s, overall
– Documentatie met welke apparatuur er metingen worden verricht

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvang je het certificaat Veiligheid voor Tankreinigers met een geldigheid van vijf jaar.

Schrijf je in

Inleiding

De samenleving stelt hoge eisen op het gebied van werken met gevaarlijke stoffen. De reiniging van materieel bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en levensmiddelen voor mens en dier moet volgens de geldende normen op het gebied van veiligheid en hygiëne uitgevoerd worden.

Doel van de cursus

De opleiding Veiligheid voor Tankreinigers van WAYS Europe is ontwikkeld en erkend door de ATCN en geeft de medewerkers van reinigingsbedrijven voldoende kennis van de reinigingsprocessen om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren. De opleiding bereidt tevens voor op het examen om het certificaat Veiligheid voor Tankreinigers te behalen.

Uitvoering

Handelingen worden in de praktijk individueel geoefend. Onze professionele docenten met veel ervaring in de tankcleaning leggen in begrijpelijke taal uit hoe de chauffeurs volgens de procedures veilig en efficiënt kunnen werken.

Inhoud

– Veiligheidssignalering
– Gasmeten (eindtermen ATCN)
– Gebruik van PBM’s
– Brandblustraining
– HACCP
– Gasmeten in een tankwagen
– Hygiëne
– Betreden van een besloten ruimte
– Werken met/ reinigen van gevaarlijke stoffen
– Werken met adembescherming
– Steriliseren van de tank
– Evacueren van persoon uit tank

Wat je verder moet weten

De cursus wordt afgesloten met het examen ‘Veiligheid voor Tankreinigers’, welke op locatie kan worden afgenomen. Het examen bestaat uit 21 vragen, wanneer je meer dan 13 vragen goed hebt beantwoord ontvang je het certificaat ‘Veiligheid voor tankreinigers’ met een geldigheid van vijf jaar.

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?