Selecteer een pagina

Afval, Infra en Riool

Vervoer afvalstoffen

Afvalstoffen (her)kennen en vervoeren volgens de geldende wetgeving.

Investering

€235 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

U02-2

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

De chauffeur die afvalstoffen inzamelt, opslaat en afvoert krijgt te maken met wet- en regelgeving omtrent veiligheid en milieu. Een vakbekwame chauffeur afvalstoffen is zich hiervan bewust en is in staat het werk op een veilige manier uit te voeren volgens onder andere de Wet milieubeheer, het Besluit inzamelen afvalstoffen, Eural, EVOA, LAP3.

Doel van de cursus

De cursus Vervoer Afvalstoffen is ontwikkeld met het doel om chauffeurs de diverse soorten en stromen van afval te herkennen en te beoordelen, deze op een juiste en veilige wijze te laden, vervoeren en te lossen en daarbij de documenten op juistheid en volledigheid te beoordelen.

Uitvoering

Tijdens de cursus wordt uitvoerig de theorie behandelt en wordt geoefend met praktijkcasussen.

Inhoud

– Relevante wet- en regelgeving rondom het vervoer van (gevaarlijke) afvalstoffen
– Basiskennis van belangrijke afvalstoffenstromen
– De voorschriften rondom inzamelen en de bijbehorende documentatie
– Inrichting en uitrusting van het voertuig
– Hoe te handelen bij calamiteiten
– Ladingcontrole: het herkennen en beoordelen van afvalstoffen, aan de hand van visuele controle en bijbehorende documentatie
– Documenten beoordelen en kunnen invullen
– Veiligheidsmaatregelen bij inzamelen en vervoer

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?