Selecteer een pagina

Afval, Infra en Riool

Keurmeester ladders, trappen, rolsteigers, hijs, hef en valbeveiligingsmiddelen (combi)

Een gecombineerde cursus van vier dagen voor het keuren van diverse arbeidsmiddelen

Investering

€460 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

Locatie Ingenium, in-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat Keurmeester Klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen

Schrijf je in

Inleiding

Het keuren van klimmaterieel, valbeveiligingsmiddelen en hijsmiddelen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuring van arbeidsmiddelen opgenomen. De training leidt op tot voldoende onderricht persoon in het kader van de arbowet om zelfstandig keuringen aan deze middelen uit te voeren.

Doel van de cursus

De cursus leidt keurmeesters op een praktische wijze op tot erkend keurmeester voor ladders, trappen en rolsteigers, ook wel keurmeester klimmateriaal genoemd.

Uitvoering

Na afloop van de cursus ben je bevoegd voor zowel het keuren van arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden als externe keurmeester.

Inhoud

Onderwerpen die in het theoriedeel behandeld worden:
– Keuring van ladders, trappen, rolsteigers, hijs- hef- en valbeveiligingsmiddelen;
– Keuringsbevoegdheid;
– Wetgeving: arbowet, NEN 2484, NEN-EN 1004, EN 1147, NEN 341, EN 361, EN 363, etc;
– Typen ladders, trappen, rolsteigers, hijs-, hef- en valbeveiligingsmiddelen;
– Voor kranen geldt een maximale WLL van 2 ton. (Hierboven is TCVT regelgeving van toepassing en wordt niet behandeld) ;
– Materiaalsoorten, kenmerken, constructief inzicht;
– Uitvoeren keuringen aan klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen;
– Toepassen van checklijsten voor het keuren van klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen;
– Administratieve afhandeling van inspecties aan klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen.
Ook wordt tijdens de keurmeester cursus ingegaan op de rol van de externe keurmeester welke keuringen voor derden uitvoert.

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?