Selecteer een pagina

Afval, Infra en Riool

Inspecteur hijsgereedschappen

Leer hijsmiddelen en hefmiddelen keuren

Investering

€235 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

Op een van de locaties van WAYS Europe of in-company

Voorbereiding

Geen voorbereiding noodzakelijk

Benodigdheden

Eigen voertuig

Certificaat

Certificaat keurmeester hijs- en hefmiddelen welke voldoet aan arbeidsomstandighedenbesluit

Schrijf je in

Inleiding

Een periodieke keuring van hijs- en hefmiddelen is verplicht sinds 1998. Ook de VCA checklist vereist de jaarlijkse keuring van hijsmiddelen en hefmiddelen. De keuring van deze middelen kan worden uitbesteed aan een externe keurmeester, maar mag ook intern worden uitgevoerd door een deskundig keurmeester.

Doel van de cursus

De training leidt je op als deskundig keurmeester hijsmiddelen en hefmiddelen in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit). Na het volgen van de cursus keuren hijs- en hefmiddelen mag de keurmeester alle voorkomende hijsmiddelen en hefmiddelen keuren voor zowel de eigen organisatie als voor derden. Het betreft hijs en hefmiddelen “onder de haak”, bijvoorbeeld kettingwerk, kabels, lijnklemmen, hijsklemmen vijzels, grijpers, spanbanden, hydraulische werkplaatskranen, etc.

Uitvoering

De cursus keuren hijs- en hefmiddelen bestaat uit een combinatie tussen theorie en praktijk. In het korte en krachtige theoriedeel wordt de basis gelegd voor het praktisch uitvoeren van de keuringen aan hijsmiddelen en hefmiddelen. In het praktijkgedeelte worden voorhanden zijnde valbeveiligingsmiddelen gekeurd door de aspirant keurmeesters, onder toezicht van de docent.

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de cursus keuren hijsmiddelen en hefmiddelen worden behandeld zijn:
– Waarom, wanneer en door wie dienen hijs- en hefmiddelen gekeurd te worden;
– De achtergronden van het keuren van hijs- en hefmiddelen
– Wetgeving, Arbo-wet en productaansprakelijkheid t.a.v. hijs- en hefmiddelen;
– De normen voor hijs- en hefmiddelen: NEN-EN 818, NEN-EN 1492, NEN-EN 964, etc;
– Typen hijs- en hefmiddelen;
– Voor kranen geldt een maximale WLL van 2 ton. (Hierboven is TCVT regelgeving van toepassing en wordt niet behandeld);
– Materiaalsoorten en constructief inzicht t.a.v. hijs- en hefmiddelen;
– Het uitvoeren van keuringen aan hijs- en hefmiddelen;
– Toepassing van diverse typen checklijsten voor hijs- en hefmiddelen;
– Administratieve afhandeling van keuringen van hijs- en hefmiddelen.

Ook wordt ingegaan op de rol van de externe keurmeester welke keuringen voor derden uitvoert.

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?