Selecteer een pagina

Afval, Infra en Riool

Elektrotechniek – basis

De basis van de elektrotechniek in vier dagen

Investering

€2385 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

Locatie ROVC of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Een technische vooropleiding is niet noodzakelijk

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Diploma Elektrotechniek basis

Schrijf je in

Inleiding

Heb jij geen kennis van elektrotechniek en wil je je de basisbegrippen eigen maken? Volg dan deze cursus elektrotechniek.

Doel van de cursus

In vier dagen leer je onder andere het doormeten van contacten en het meten van spanning met een multimeter en duspol. Je wordt opgeleid op het niveau ‘Check’. Een technische vooropleiding is niet noodzakelijk.

Inhoud

Elektrotechniek – basis: verdeelinrichting
– Doel van verdeelinrichting: wat is verdelen?
– Gelijkspanning, wisselspanning, draaistroom, 1- en 3-fasenet, fase, nul en aarde
– Opbouw van een verdeelinrichting in een woning of utiliteitopbouw van industriële verdeelinrichting
– Beveiligingsringen, zekering, installatieautomaat en aardlekschakelaar-eindgroepen, wandcontactdozen
– Basis elektrotechniek: schakeltechniek

Wat is besturen en verdelen in de elektrotechniek?
– Eenvoudige uitleg van begrippen ‘spanning, stroom en weerstand’ en de relatie daartussen
– Functie van schakelcomponenten: relais, tijdrelais, schakelaars, noodstop, drukknoppen, NO/NC
– Functie van veiligheden: thermisch relais, zekeringen, automaten, motorbeveiligingsschakelaar
– Indeling en functie van schakelkasten
– Eerstelijnsinspectie elektrische installaties

Aangesproken beveiligingen, zekering, automaat, aardlekschakelaar
– Tekortkomingen aan kabels: isolatie, doorvoer en bevestiging
– Oververhitting (temperatuurschade), verkleuring aan schakelmateriaal, slechte verbindingen
– Vervuiling van kritische onderdelen: ventilatorroosters, koelvinnen, ventilatoren
– Praktijkopdracht op eigen werkplek
– Eerstelijnsstoringen verdeelinrichtingen

Eenvoudige schema’s en tekeningen: enkelpolige- en wisselschakeling
– Meten van spanning met behulp van juiste meetapparatuur
– Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur
– Eerstelijnsstoringen schakeltechniek

Eenvoudige schema’s en tekeningen: geheugen- en vergrendelschakeling
– Meten van spanning met behulp van de juiste meetapparatuur
– Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur
– Basis elektrische aandrijftechniek

Algemene opbouw van een elektrische aandrijving: motor, overbrenging, sensoren, regelaar, signaalverbinding
– Verschillende praktijkvoorbeelden van toepassingen van elektrische aandrijvingen: verpakkingsmachine, papierfabriek, printplaatbouwer
– Aandrijfmotoren: draaistroom- en gelijkstroommotoren, servomotoren, stappenmotor
– Lineaire aandrijvingen herkennen en werking verklaren: spindel, actuator, cilinder
– Globale werking en toepassing van: aan-uitschakeling, softstarter, frequentieregelaar, servoregelaar
– Principe van divers typen sensoren: encoders, toerentalmeting
– Inspectie en eerstelijnsonderhoud elektrische aandrijfsystemen

Inspectiepunten aan een aandrijfsysteem en de componenten hierin uitvoeren van zintuiglijk waarnemingen tijdens een inspectieronde
– Inspectiepunten: koeling, vervuiling, warmte (overbelasting), geluid, bevestiging en trilling, elektrische aansluiting
– Praktijkopdracht op eigen werkplek
– Eerstelijnsstoringen elektrische aandrijfsystemen

Eenvoudige schema’s en tekeningen: directstarter, verschil tussen hoofd- en stuurstroomschema’s
– Meten van spanning en stroom met behulp van de juiste meetapparatuur
– Storingen lokaliseren met behulp van een schema en meetapparatuur
Practicum
De cursus Elektrotechniek – basis bevat 3 dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt: – Eerstelijns storingen schakeltechniek (1 dagdeel) – Doormeten van contacten – Meten van spanning met multimeter – Verhelpen van eenvoudige storingen met behulp van meetapparatuur

– Eerstelijns storingen verdeelinrichtingen (1 dagdeel) – Vervangen van schakelaars en wandcontactdozen – Doormeten van schakelaars – Meten van spanning met multimeter en duspol – Verhelpen van eenvoudige storingen met behulp van meetapparatuur – Eerstelijns storingen elektrische aandrijfsystemen (1 dagdeel) – Resetten van thermische beveiligingen – Meten van spanning met multimeter en duspol – Meten van motorstroom met ampèretang – Verhelpen van eenvoudige storingen met behulp van meetapparatuur

Wat je verder moet weten

Afronding van de cursus

De cursus wordt afgesloten met een digitaal examen. Je kunt aan het eind van de cursus zelf de locatie, de datum de tijd van je examen kiezen. Het examen moet wel binnen 6 weken na de laatste cursusbijeenkomst plaatsvinden. Na het examen ontvang je zo snel mogelijk bericht over je eindresultaat. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend diploma.

CerTech

Voor de organisatie van de examens wordt samen gewerkt met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen.

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?