Selecteer een pagina

Afval, Infra en Riool

Elektrisch Schakelen

Een uitgebreide, achtdaagse basiscursus Elektrisch Schakelen

Investering

€3330 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

Locatie ROVC of een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Een technische vooropleiding op minimaal MBO-2 niveau of vergelijkbaar is gewenst

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Diploma Elektrisch Schakelen

Schrijf je in

Inleiding

Deze cursus is zeer geschikt voor storingsmonteurs of onderhoudsmonteurs zonder kennis van industriële elektrotechniek en die zich hierin willen bekwamen. Je wordt opgeleid op het niveau Maintain.

Doel van de cursus

Na het afronden van de cursus kun je storingen zoeken en verhelpen met een gestructureerde aanpak door het lezen van hoofd- en stuurstroomschema’s. Ook het uitvoeren van metingen maak je jezelf eigen. Verder ben je in staat componenten te vervangen, te repareren en in gebruik te nemen. Je beschikt over voldoende vakkennis ten aanzien van de werking van elektrische motorbesturingen. Om je werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren na het afronden van de cursus Elektrisch schakelen, raden we je aan om de training NEN 3140 Vakbekwaam persoon te volgen.

Inhoud

Opbouw en werking van elektrische besturingen
– Schemalezen: geheugenschakeling, vergrendelschakeling, volgordeschakeling
– Gebruiken van meetapparatuur (universeelmeter, duspol)
– Spanning, stroom en weerstand in de praktijk (wet van Ohm)
– Toepassingen van wissel- en gelijkspanning
– Maak-, verbreek- en wisselcontacten
– Serie- en parallel schakelen van contacten en verbruikers
– Componentenkennis (magneetschakelaars, hulprelais, tijdrelais)
– Tijdrelais: opkom- en afvalvertraging, gecombineerde opkom- en afvalvertraging

Opbouw en werking van motorbesturingen
– Netopbouw, transformatie, éénfase- en driefasenvoedingen
– Kortsluiting en overbelasting
– Circuitweerstand en spanningsverlies (Wet van Ohm)
– Eénfase- en driefasenkortsluitankermotor (draaistroommotor)
– Interpreteren van motorgegevens (typeplaatje), motoren aansluiten
– Motorschakeling voor direct inschakelen, omkeren van draairichtin
– Sterdriehoekschakeling voor draaistroommotoren
– Doormeten van motoren (weerstand van de wikkelingen en isolatieweerstand)
– Motorstroom meten met de amperètang
– Frequentieregelaars en softstarters, werking en basisinstellingen
– Beveiliging van motorschakelingen: smeltveiligheden, thermische beveiliging, motorbeveiligingsschakelaar

Storingzoeken in elektrische besturingen
– Werkwijze volgens een stappen- en aanvalsplan (SMIDO)
– Input – besturing – output, denkwijze in blokken
– Toepassing van PLC’s in besturingen
– Meetmethoden: verwachte waarde – gemeten waarde – watervalmethode – efficiënt meten
– Leestechnieken bij uitgebreide schema’s: terugbrengen tot deelschema’s
– Kruisverwijzingen bij componenten en relais, potentiaalverwijzingen
– Door meting vaststellen van definitieve storingsoorzaak in relais- en PLC-besturingen

Practicum

In het practicum van de cursus Elektrisch schakelen komt het volgende aan bod:
– Schakelen met relais
– Bouwen en testen van diverse relaisschakelingen in de ROVC-relaiskoffer
– Draaistroommotorschakelingen
– Bouwen van motorschakelingen en meten van motorspanning en motorstroom met geschikte meetapparatuur
– Meten van isolatieweerstand van draaistroommotoren
– Je maakt kennis met de parametrering van frequentieregelaars
– Storingzoeken Elektrotechniek
– Lokaliseren van storingen met behulp van elektrische schema’s en gebruik van universeelmeter en ampèretang

Wat je verder moet weten

Afronding van de cursus Elektrisch schakelen

De cursus wordt afgesloten met een digitaal examen. Je kunt aan het eind van de cursus zelf de locatie, de datum de tijd van je examen kiezen. Het examen moet wel binnen 6 weken na de laatste cursusbijeenkomst plaatsvinden. Na het examen ontvang je zo snel mogelijk bericht over je eindresultaat. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend diploma.

CerTech

Voor de organisatie van de examens wordt samen gewerkt met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen.

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?