Selecteer een pagina

Klachtenregeling

Ondanks onze zorgvuldigheid die wij betrachten kan het zijn dat u niet tevreden bent en hierover een
klacht wil indienen.
Daarvoor hanteren wij de volgende handelswijze:

 

Contactgegevens

Haatlandhaven 16
8263 AS Kampen
Nederland
KVK: 67341667
BTW: NL 8539.39.298.B.01
CCV: 1950H0

Acaciastraat 19
2440 Geel
België
UBO: 0767775487
BTW: BE 0767.775.487
KMO: DV.O247528

Handelswijze

 • De klacht wordt binnen een redelijke termijn schriftelijk gezonden aan WAYS Europe

  De klacht bevat ten minste:
  – Naam en adres van afzender
  – Datum van verzending
  – Omschrijving van de klacht, zo uitgebreid mogelijk, met naam, toenaam, plaats, enz.

 • Na ontvangst van een klacht wordt deze op ontvankelijkheid getoetst en ontvangt u binnen
  vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie.
 • Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen krijgt u hierover bericht met opgave van
  redenen
 • Indien ontvankelijk dan wordt de klacht geregistreerd. U ontvangt binnen vijf werkdagen na
  ontvang bericht dat de klacht in behandeling wordt genomen en de termijn waarop u reactie
  ontvangt.
 • Indien een klacht, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de
  klager is opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil. De klager kan
  een geschil voorleggen aan de kantonrechter te Zwolle.
 • De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien
  van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel
  redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan
  derden mogen worden verstrekt. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is
  toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke
  uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.

Op zoek naar een cursus?

Wij hebben een heel groot aanbod. Kijk welke het beste bij je past.