Selecteer een pagina

Cookiebeleid

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions, beiden gevestigd aan de Haatlandhaven 16 te Kampen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions, zijn verwerker in het kader van de AVG en hebben met opdrachtgevers een verwerkingsovereenkomst.

Contactgegevens:

Haatlandhaven 16
8263 AS Kampen
Nederland
KVK: 67341667
BTW: NL 8539.39.298.B.01
CCV: 1950H0

Acaciastraat 19
2440 Geel
België
UBO: 0767775487
BTW: BE 0767.775.487
KMO: DV.O247528

Kramer is de Functionaris Gegevensbescherming van Ways Europe bv. Hij is te bereiken via info@wayseurope.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions, verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam (voorletters, voornaam, tussenvoegsels, achternaam; correspondentie)
 • Titel (certificaat; correspondentie)
 • Geslacht (certificaat; correspondentie)
 • Geboortedatum (certificaat; correspondentie)
 • Geboorteplaats (landelijke registratiebank VCA/ADR)
 • Adresgegevens (correspondentie)
 • Telefoonnummer (communicatie, correspondentie)
 • E-mailadres (communicatie, correspondentie)
 • Locatiegegevens (controlemomenten CBR, correspondentie)
 • Registratienummer (facturering)
 • BSN (externe certificeringen zoals CBR/VCA/ADR, subsidieregeling SOOB)
 • Bedrijf (waar werkzaam, planning in opdracht werkgever)
 • Afdeling (waar werkzaam, planning in opdracht werkgever)
 • Functie (waar werkzaam, planning in opdracht werkgever)
 • Manager (leidinggevende, verantwoordelijke planning, afspraken)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van (uw) betaling (factureren)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (volledige verzorging cursus/training en opvolging daarvan)
 • Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor fiscale regelingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ways Europe bv of Derachiem Learning Solutions) tussen zit. Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Afas
 • Windows Office

Afas en Windows hebben alle voorzorgsmaatregelen getroffen in het kader van de AVG en dragen zorg voor een veilige verwerking van de gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wayseurope.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ways Europe bv en Derachiem Learning Solutions nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wayseurope.com

Op zoek naar een cursus?

Wij hebben een heel groot aanbod. Kijk welke het beste bij je past.