Selecteer een pagina

Afval, Infra en Riool

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Een eendaagse cursus voor medewerkers die als VP worden aangesteld

Investering

€362.5 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Een elektrotechnische vooropleiding of daarmee gepaard gaande ervaring vereist

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname. Hiermee voldoet werkgever en werknemer aan de door de Arbowet en Arbeidsinspectie gestelde eisen

Schrijf je in

Inleiding

Een vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 is een persoon met een elektrotechnische vooropleiding of een ervaring die hiermee vergelijkbaar is. Medewerkers die door de werkgever worden aangesteld als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 kunnen complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van groepen in installaties, het uitvoeren van onderhoud aan elektrische installaties. Kortom de VP-er NEN 3140 is een vakman op NEN 3140 en elektrotechnisch gebied.

Doel van de cursus

Het resultaat van de cursus is dat je gevaren en risico’s kunt inschatten bij elektrotechnische werkzaamheden en elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunt uitvoeren.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken
– Elektrotechnische gevaren
– Elektrocutie
– Kortsluiting
– Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
– Wetgeving en historie
– Arbowetgeving
– De NEN 3140
Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s – Inleiding – Personeel – Periodieke instructie – Werk- en onderhoudsprocedures – Spanningsloos werken – Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen – Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht – Veiligheidsprocedures – Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties – Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen – Het vervangen van een defecte wandcontactdoos – Werkzaamheden aan een verdeler

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?