Selecteer een pagina

Afval, Infra en Riool

NEN 3140 Installatie- en Werkverantwoordelijke

Investering

€472.5 excl. b.t.w.

Subsidiemogelijkheden

Geen

Duur

08:00 – 16:00

CCV cursuscode

onbekend

Locatie

In-company of op een van de locaties van WAYS Europe

Voorbereiding

Voor de cursus Installatie- en werkverantwoordelijke NEN 3140 is minimaal een elektrotechnische vooropleiding MBO of HBO niveau vereist of daarmee gepaard gaande ervaring vereist.

Benodigdheden

Geen

Certificaat

Certificaat van Deelname

Schrijf je in

Inleiding

De Installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn belangrijke functies binnen de organisatie als het gaat om elektrische veiligheid. De installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Dit gaat zowel over de veiligheid maar ook over de bedrijfszekerheid van de elektrische installatie. De werkverantwoordelijke daarentegen geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke onder andere voor veiligheidsprocedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn.

Doel van de cursus

De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot Installatieverantwoordelijke of Werkverantwoordelijke in het kader van de norm NEN 3140 (IV of WV NEN 3140).
Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van Vakbekwaam persoon NEN 3140. De cursus Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke wordt verzorgd op diverse locaties in Nederland.

Inhoud

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij elektrotechnische werkzaamheden en elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken
– Elektrotechnische gevaren
– Elektrocutie
– Kortsluiting
– Voorkomen van kortsluiting
– Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
Wetgeving en historie – Arbowetgeving – De NEN 3140 – Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

Inleiding – Personeel – Periodieke instructie – Werk- en onderhoudsprocedures – Het implementeren van NEN 3140 in de organisatie – Het leiding geven aan veilig werken – Uitbesteden van werkzaamheden – Inspectie van elektrische installaties – Keuring van arbeidsmiddelen – Het opstellen, uitvoeren en beheren van inspectieplannen – Spanningsloos werken – Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen – Werken in de nabijheid van actieve delen

Cursus volgen?

Ben je geïnteresseerd in deze cursus?

Heb je nog vragen?